Category: Thủ thuật máy tính

may tram workstation

Máy trạm Workstation là gì?

Nếu nói về máy tính theo mục đích sử dụng thì KOW Gear đã nhắc rất nhiều tới PC gaming và máy trạm hay còn