Keycap là một phần quan trọng trên một chiếc bàn phím cơ, nó không chỉ giúp cho bàn phím của bạn có một vẻ đẹp hoàn toàn mới mà còn giúp cho tạo ra cảm giác bấm khác hẳn với những chất liệu khác nhau cũng như với những keycap profile khác nhau. Keycap là một trường phái riêng, và là bộ áo đẹp nhất cho những chiếc bàn phím cơ.
1.000.000
400.000
Giảm giá!
400.000 360.000
Giảm giá!
400.000 380.000
Giảm giá!